Laster...

Snurrevarden Gård

Litt om gården:

Snurrevarden Gård er et småbruk som ligger på Vorrå midt på Karmøy, nær busstopp. Gården grenser mot utemarka med variert terreng, der det er fine turstier til både ridning og turgåing. Sjøen er heller ikke langt unna.

På gården er det hester i løsdrift, sauer, geiter, høner, ender, kaniner, marsvin, minigriser, hund og katter.

Det finnes en ridebane med flomlys, varmestue med kjøkken og handicap toalett og en liten hybel som kan brukes som møte/hvile rom. I tillegg er det innredet en etasje i siloen som kan varmes opp med vedovn.

 

Vi på garden:

Ynskje og Egil Kaldheim.

Ynskje er utdannet fysioterapeut og har introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner. Egil er dreng på gården. Handymann. Billakkerer og biloppretter. Begge har lang erfaring som beredskapshjem for barn og unge.

 

Inn på tunet tilbud:

Ynskje og Egil tilbyr forskjellige aktiviteter knyttet opp mot hestene, andre dyr og gårdsdrift. En del av arbeidet utføres med hestekrefter.

De ønsker at alle opplever glede og mestring gjennom meningsfylte aktiviteter på Snurrevarden Gård.

De ønsker å skape gode tilbud til barn og familie, dagaktivitetstilbud innenfor psykisk helse og til personer med demens og gården som pedagogisk ressurs for elever.

Gården er godkjent IPT tilbyder

Kontakt: Inn På tunet Sørlandet SA
Mobil: 413 53 460
E-post:
sorlandet(at)innpatunet.no

Tilbud: Skole og oppvekst · Aktivitet - trening - arbeid - språkpraksis · Dagaktivitetstilbud


 

Billedgalleri